‘Tôn Ngộ Không’ của Hoàng Tử Thao lộ sạn từ khâu tạo hình

Tạo hình Tôn Ngộ Không do Hoàng Tử Thao đóng vấp phải sự tranh cãi trên mạng xã hội ngay khi công bố.

Continue Reading